top of page

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date a devenit aplicabil la data de 25 mai 2018. Scopul său principal este de a crește nivelul de protecție a datelor cu caracter personal și crearea unui climat de încredere și securitate care permite fiecărei persoane să își controleze propriile date. Așadar, considerăm necesar să vă informăm cu privire la datele pe care le colectăm de la dumneavoastră, în ce scop și cum le protejăm și, prin urmare, modul în care ne asumăm dispozițiile regulamentului.

I. Datele noastre de identificare

Asociația Ținutul Buzăului, persoană juridică de naționalitate română, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Buzău, sub nr. 23/28.08.2017, Dosar nr. 9034/200/2017, având sediul social în comuna Mânzălești, sat Beșlii, nr. 20, județul Buzău, România, având codul de înregistrare fiscală 38333207 (în continuare "noi").

II. Ce date colectăm de la dumneavoastră

Dacă vă creați un cont la noi, ne veți furniza următoarele date cu caracter personal:

Adresa de e-mail

Nume si prenume

Atunci când faceți o comandă ne veți furniza următoarele date:

Nume si prenume

Denumirea produsului dorit

Adresa pentru facturare și livrare

Metoda de plată

Numărul de telefon

Atunci când efectuați o plată online, veți furniza de asemenea datele cardului bancar, pe care însă nu le procesăm noi, ci procesatorul de plăți BrainTree.

În cazul în care vom active această opțiune, veți puteți crea un cont la magazinul nostru prin platforma Facebook. Dacă optați pentru acestă variantă, veți fi directionați către o pagină administrată de Facebook Inc, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dumneavoastră către noi. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, folosind următorul link:

https://www.facebook.com/about/privacy

Putem prelucra date privind comportamentul dumneavoastră de cumpărare, păstrând anonimitatea dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate, deci vă rugăm să o consultați frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după ce vor fi postate pe site. Dacă vom face modificări substanțiale la această politică, vă vom anunța aici că a fost actualizată, astfel încât să știți ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă este cazul, le folosim și / sau dezvăluim.

III. Cum prelucrăm datele dumneavoastră
(în ce scop)

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în următoarele situații:

Pentru crearea și administrarea contului dumneavoastră

Pentru prelucrarea comenzilor: înregistrare, validare, facturare și livrare

Pentru rezolvarea situațiilor în care doriți să anulați o comandă făcută

Pentru returnarea produselor conform legislației în vigoare și conform termenilor și condițiilor

Pentru înregistrarea plății produselor

Pentru rambursarea contravalorii produselor conform legislației în vigoare și conform termenilor și condițiilor

Pentru asigurarea livrării și a contactării dumneavoastră în vederea livrării

Pentru asigurarea serviciilor de suport/help, oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră

Pentru a vă putea oferi oferte personalizate în cadrul magazinului nostru

Cumpărarea unui produs de la noi reprezintă încheierea unui contract între cumpărător și noi, așadar sunt necesare utilizarea datelor cu caracter personal ca nume și prenume. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislașia fiscală și contabilă. Așadar, datele de facturare vor fi folosite în înregistrările noastre contabile.

Pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre și creșterea satisfacției dumneavoastră folosim date referitoare la comportamentul dumneavoastră de cumpărare și va solicităm ocazional completarea unor chestionare referitoare la gradul de satisfacție referitor la produsele și serviciile noastre. Folosirea acestor date se bazează pe consimțământul dumneavoastră liber asumat. De asemenea vă puteți retrage oricând consimțământul printr-un mesaj scris la adresa noastră de e-mail.

Pentru marketing vă putem transmite e-mail-uri cu sugestii de produse asemănătoare celor pe care le-ați achiționat deja sau celor pe care le-ați vizualizat. În acest scop putem folosi datele referitoare la comportamentul de cumpărare. Folosirea acestor date se bazează pe consimțământul dumneavoastră liber asumat. De asemenea vă puteți retrage oricând consimțământul printr-un mesaj scris la adresa noastră de e-mail.

În scopul livrării produselor comandate vom transmite prestatorului de servicii de curierat datele de livrare, de contact, de facturare și dacă sunt solicitate, informații privind conținutul coletului.

IV. Ce date sunt transmise către terți

Magazinul nostru este găzduit pe platforma Wix.com. Wix.com ne oferă platforma online care ne permite să vindem produsele și serviciile noastre. Datele dvs. pot fi stocate în depozitul de date, bazele de date Wix.com și aplicațiile generale Wix.com. Acestea stochează datele dvs. pe servere securizate în spatele unui firewall.

Toate gateway-urile de plată directă oferite de Wix.com și utilizate de magazinul nostru respectă standardele stabilite de PCI-DSS, gestionate de PCI Security Standards Council, un efort comun al mărcilor precum Visa, MasterCard, American Express și Discover. Cerințele PCI-DSS ajută la asigurarea unei manipulări sigure a informațiilor despre cărțile de credit de către magazinul nostru și furnizorii săi de servicii.

În plus, datele sunt transmise către:

Firmele de curierat care se ocupă de livrarea produselor dumneavoastră

Furnizorii de servicii de plată prin card bancar

Societățile de asigurare, dacă încheiem servicii de asigurare pentru produsele cumpărate de dumneavoastră

Furnizorii de servicii IT, dacă este cazul

Societățile care furnizează servicii de studii de piață sau marketing, sub anonimat, dacă este cazul

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează conform prevederilor legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, pe baza unor contracte încheiate cu aceștia.

V. Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Site-ul nostru folosești platforma de e-commerce Wix, care are o echipă dedicată protejării securității datelor cu caracter personal. În limitele posibilităților oferite de Wix, ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generatie, si sunt stocate pe serverele securizate folosite de Wix.

Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS.

Pentru mai multe detalii consultați politica de Securitate Wix:

https://support.wix.com/en/article/security-of-wixs-sign-up-services-and-user-information

VI. Drepturile dumneavoastră

Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitatea de prelucrare a datelor personale.


Dreptul la rectifcare: puteți rectifca sau completa datele dumneavoastră personale.


Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care:

a) Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;

b) Vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) Vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.


Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care observați și contestați exactitatea datelor precum și în alte condiții prevăzute de lege.


Dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim.


Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fe transmise altui operator.


Dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază doar pe
consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior rămânând în continuare valabilă.


Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire
la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi fue individual, fie cumulat, foarte ușor, prin transmiterea unei
solicitări scrise și semnate la sediul asociației din comuna Mânzălești, sat Beșlii, 20, județul Buzău sau prin e-mail la shop@tinutulbuzaului.org

bottom of page